Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2024-04-10 11:45:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 10 kwietnia 2024 r. (OŚ.6220.7.12.2023-2024) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-10 08:13:59 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego [Wyciąg] Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-10 08:13:13 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego [Wyciąg] Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-04-10 08:11:11 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego [Wyciąg] Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-04-09 08:03:57 Uchwała Nr 11/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-09 08:02:53 Uchwała Nr 11/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-04-05 23:27:53 ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego (GK.6733.1.2.2024) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-04 16:11:19 Uchwała Nr 10/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie w sprawie opracowania planu pracy na dzień poprzedzający i w dniu wyborów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-04 08:28:21 INFORMACJA nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-03 15:05:55 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (28.02.2024 r. – 26.03.2024 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-03 15:05:24 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (28.12.2023 r. – 28.02.2024 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-03 14:08:13 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-03 14:07:04 Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-29 12:51:45 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości z uwzględnieniem pełnionych funkcji Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-29 12:16:22 Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów - etap II Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-22 17:33:15 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2024 roku. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-21 14:51:22 ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usług opieki wytchnieniowej Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-21 14:47:35 Zapytanie ofertowe - Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w okresie od 1 maja 2024 r do 30 kwietnia 2025 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-21 14:46:45 Zapytanie ofertowe - Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w okresie od 1 maja 2024 r do 30 kwietnia 2025 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-20 11:18:38 INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-19 08:51:17 INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-18 14:42:04 Postanowienie Nr 129/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ZWOŁANIA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-18 14:41:33 Postanowienie Nr 128/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-14 17:01:18 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Baranów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-14 16:59:45 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Baranów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-12 10:53:58 Dokumenty okołobudżetowe - 2021 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-12 10:48:20 Dokumenty okołobudżetowe - 2022 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-12 09:31:39 Dokumenty okołobudżetowe - 2024 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-12 09:29:13 Dokumenty okołobudżetowe - 2023 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-11 13:35:41 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 11 marca 2024 r. o dacie i godzinie losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Wojciech Szewczyk Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.