Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2023-09-15 08:26:59 POSTANOWIENIEP REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:26:33 POSTANOWIENIEP REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:26:01 POSTANOWIENIEP REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:25:39 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:25:13  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-15 08:24:01 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota do 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:23:50 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota do 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:23:00 POSTANOWIENIEPOSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-15 08:20:40 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota do 500 PLN) Jarosław Michna Utworzenie
2023-09-15 08:20:36 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:20:33 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Jarosław Michna Utworzenie
2023-09-12 11:14:45 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (6730.10.6.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-11 14:13:00 Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów - etap I (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-11 14:11:30 Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów - etap I (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-07 16:41:55 Drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-07 16:38:38 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 03.08.2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-07 16:37:11 Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-06 14:52:05 Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w sezonie grzewczym 2023/2024 Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-08-31 11:45:50 Rozbudowia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-08-28 20:44:53 Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-08-28 20:44:04 Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-08-23 14:43:23 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-08-18 14:31:11 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o zamiarze zakończenia postępowania oraz zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (GK.6733.10.5.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-08-18 12:41:33 Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-08-07 15:51:53 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 03.08.2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-08-07 10:39:27 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 30.08.2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-08-04 22:30:26 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 40.08.2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-08-04 22:27:47 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 40.08.2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-08-04 22:21:51 Drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-08-04 22:21:32 drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.