Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2024-05-09 07:35:59 Zastępca Wójta Gminy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-05-08 14:47:36 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Baranów z dnia 8 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europ Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-05-08 14:45:34 INFORMACJAKOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 8 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlam Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-05-08 14:41:33 Dyżur w sprawie przyjmowania zgłoszeń do komisji w obwodach głosowania Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-05-08 14:39:07 Sesja XXVI - 07.06.2013 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-05-08 14:38:51 Sesja XXVI - 07.06.2013 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-05-08 14:38:40 Sesja XXVI - 07.06.2013 r. Jarosław Michna Utworzenie
2024-05-08 14:38:11 Nabór na stanowisko Głównej Księgowej w GBP Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-05-08 14:38:05 Nabór na stanowisko Głównej Księgowej w GBP Jarosław Michna Utworzenie
2024-05-06 17:36:38 Decyzja B/19/2013 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-05-06 17:22:03 Zamówienie uzupełniające na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-05-06 17:21:56 Zamówienie uzupełniające na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-05-06 17:21:41 Zamówienie uzupełniające na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-05-06 17:21:37 Zamówienie uzupełniające na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-05-06 17:21:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.3.4.2013 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-30 18:03:53 Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-25 14:31:32 Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23.04.2024r. (WOOŚ.442.2.2024.KK.3) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-23 18:18:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 23 kwietnia 2024 r. (OŚ.6220.7.14.2023-2024) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-23 11:38:27 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego [Wyciąg] Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-23 11:35:54 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-23 11:35:12 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-21 23:41:12 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-04-18 11:29:59 Kursowanie bezpłatnego autobusu na terenie gminy Baranów w dniu wyborów 7 kwietnia 2024r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-04-18 07:25:33 Uchwała Nr 13/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie w sprawie opracowania planu pracy na dzień poprzedzający i w dniu ponownego głosowania w wyborze Wójta Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-16 11:13:38 Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-16 11:10:36 Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-15 14:43:45 Obwodowe Komisje Wyborcze – posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-04-11 14:35:59 Zapytanie ofertowe - Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w okresie od 1 maja 2024 r do 30 kwietnia 2025 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-10 11:51:00 Wykaz Nr 3/2024 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-04-10 11:48:59 Wykaz Nr 2/2024 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.