Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2023-08-04 22:10:55 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (GK.6733.10.4.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-08-02 11:14:35 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-08-01 21:24:47 Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-07-31 13:55:10 Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów - etap I Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-07-27 11:24:07 Otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości podatkowej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-07-25 23:44:26 Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w roku szkolnym 2023/2024 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-07-25 19:46:53 Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w roku szkolnym 2023/2024 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-07-24 20:50:40 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-07-19 21:53:44 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Baranów za II kwartał 2023 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-07-19 21:48:58 Otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości podatkowej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-07-13 12:21:56 Oświadczenia Majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-07-13 12:19:28 Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-07-13 12:10:42 Oświadczenia Majątkowe Wójta Gminy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-07-05 07:20:26 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (GK.6733.10.2.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-07-05 07:17:18 I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-06-29 15:13:19 Otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości podatkowej Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-06-29 07:58:42 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (26.05.2023 r. – 22.06.2023 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-06-28 15:19:15 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołn Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-06-27 14:28:23 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 23 maj 2023r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-06-26 21:59:01 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Baranów na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu” Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-06-13 08:48:43 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie (LU.ZUZ.3.4210.135.2023.AH) (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-06-02 15:54:51 Wykaz Nr 5/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-06-02 15:51:57 I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-06-02 15:51:27 I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-06-02 15:50:39 II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-31 13:23:07 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-31 11:25:33 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2022 r. (Kwota powyżej 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-31 11:24:28 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2022 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-29 15:17:20 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-29 09:21:15 Raporty o stanie Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.