Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2023-10-30 14:52:03 Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku użyteczności publicznej wmiejscowości Huta (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-27 14:30:36 ZAWIADOMIENIE o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-10-27 12:11:29 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (23.06.2023 – 28.09.2023 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-27 11:46:33 Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-26 10:10:56 Wniosek A/6/2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-26 10:10:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 26 października 2023 r. (OŚ.6220.7.2.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-26 09:26:18 Wpis do rejestru działalności regulowanej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-25 15:25:03 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.2.3.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-14 17:23:24 Wyciąg z obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 13 października 2023 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-10-11 11:21:34 Kursowanie bezpłatnego autobusu na terenie gminy Baranów w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP 15 października 2023r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-10 13:44:37 Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-05 15:33:27 Kursowanie bezpłatnego autobusu na terenie gminy Baranów w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP 15 października 2023r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-10-04 12:55:37 Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-04 10:25:32 Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku użyteczności publicznej wmiejscowości Huta Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-25 20:00:31 Postanowienie nr 66/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-25 19:59:59 Postanowienie nr 66/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 paździer Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-25 14:50:47 Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie III o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-22 20:00:39 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-18 13:33:36 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 18 września 2023 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-18 11:56:04 Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku użyteczności publicznej wmiejscowości Huta Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-16 07:53:00 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wszczęciu postępowania administracyjnego (GK.6733.2.1.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 14:35:11 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Baranów z dnia 15 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 14:34:11 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Baranów z dnia 15 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzecz Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-15 08:33:50 Rejestr działalności regulowanej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:31:30 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok wersja 5 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:29:40 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. UZUPEŁNIENIE SKŁADU (Komisarz Wyborczy) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:29:30 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. UZUPEŁNIENIE SKŁADU (Komisarz Wyborczy) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-15 08:28:36 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:27:56 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach * Wybory do Sejmu i Senatu Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-15 08:27:25 POSTANOWIENIEP REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.