Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2023-12-07 09:43:08 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota powyżej 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:42:12 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:27:46 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota powyżej 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:27:40 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota powyżej 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:27:29 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:27:05 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota do 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:27:02 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:26:19 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota do 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:26:17 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:25:57 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota do 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:25:01 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:03:58 Oświadczenia Majątkowe Skarbnika Gminy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-27 15:57:07 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-27 15:48:45 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-24 10:45:07 Wykaz Nr 7/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-15 14:10:52 Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-15 12:35:15 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok wersja 6 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-14 15:41:33 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Baranów i jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-13 14:54:27 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (29.09.2023 r. – 7.11.2023 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-13 14:49:03 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-13 09:48:38 Zarządzenia Wójta - Listopad 2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-10 14:45:38 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydaniu decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.2.4.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-10 14:38:16 Zarządzenia Wójta - Listopad 2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-07 16:06:06 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wyposażenia ruchomego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-07 16:05:31 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wyposażenia ruchomego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-11-07 14:16:05 Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-31 11:31:36 Wykaz Nr 6/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-31 11:29:25 Rejestr działalności regulowanej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-31 11:27:53 Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-10-31 07:28:42 Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku użyteczności publicznej wmiejscowości Huta (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.