Nieodpłatna pomoc prawna

Od 2016 r. na terenie Powiatu Puławskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których profesjonaliści, tj. adwokaci, radcowie prawni i doradcy prawni, świadczą pomoc prawną. Od stycznia 2019 r. świadczone jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Informacja o możliwości wsparcia usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób z niepełnosprawnościami:

  • osoby posługujące się językiem migowym i mające trudności z komunikowaniem się mają możliwość rejestracji na wizytę za pośrednictwem Strony internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach oraz po wcześniejszym zgłoszeniu skorzystać z pomocy przeszkolonego, w zakresie języka migowego, pracownika Starostwa;
  • osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchowa, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego także poza punktem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Możliwość taka istnieje po wcześniejszym przekazaniu Staroście (papierowo lub elektronicznie) oświadczenia z informacją, że nie stać tej osoby na odpłatną pomoc prawnika. Do oświadczenia należy dołączyć wskazanie okoliczności uzasadniającej potrzebę skorzystania z pomocy prawnika poza punktem oraz dane kontaktowe w celu umówienia terminu wizyty.

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Nieodpłatna pomoc prawna

Baner - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.

Zakres nieodpłatnej pomocy:

  • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
  • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach
  • Sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym
  • Nieodpłatna mediacja (w pełnym wymiarze od 1.01.2020 r.)
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Puławskim w 2019 r.

Karta informacyjna - Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Baner - Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • Wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu
  • Poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach
  • Opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.

Harmonogram świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Puławskim w 2019 r.

Karta informacyjna - Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-14 18:53:59
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-02-19 08:49:28
Odsłon: 10384
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.