Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2024-02-05 14:17:14 Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 30 stycznia 2024 r. [PDF] Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-02-05 14:16:55 Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 30 stycznia 2024 r. [PDF] Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-02-02 08:35:33 Rekrutacja w ramach ciągłości projektu pod nazwą „Seniorzy w Gminie Baranów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Baranów. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-02-02 08:33:00 Rekrutacja w ramach ciągłości projektu pod nazwą „Seniorzy w Gminie Baranów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Baranów. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-26 14:57:25 Zezwolenie na prowadzenie działalności - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-19 14:08:02 Podatki i opłaty lokalne Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-19 13:53:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2024 r. (OŚ.6220.7.8.2023-2024) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-17 16:03:51 Wykaz Nr 1/2024 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-16 14:30:54 Dostawa oleju napędowego dla Gminy Baranów w okresie od 16 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-01-16 14:17:36 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-15 10:24:44 Obwieszczenie/Zawiadomienie GK.6733.1.3.2013 o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-15 10:24:12 Obwieszczenie/Zawiadomienie GK.6733.1.3.2013 o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-15 10:23:56 Wykaz 1/2013 - nieruchomości przeznaczone do najmu Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-15 10:22:12 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-15 10:20:19 Nabór na stanowisko "Młodszy referent ds. księgowości podatkowej" Jarosław Michna Utworzenie
2024-01-11 12:13:45 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-10 10:43:16 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-01-10 10:43:05 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-01-02 14:55:14 Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-01-02 10:51:20 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (08.11.2023 r. – 28.12.2023 r.) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-12-28 15:56:46 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu dotyczącego wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji odzysku metali szlachetnych i kolorowych z elementów elektronicznych i ma Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-12-28 15:50:33 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-18 15:42:28 Przebudowa drogi gminnej nr 107413L na odcinku od km 1+790,00 do km 2+446,50 w miejscowości Wola Czołnowska Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-12-14 22:28:30 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wyposażenia ruchomego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-09 12:30:00 Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-09 12:28:10 Oświadczenia majątkowe Radnych za 2022 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-08 16:04:18 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wyposażenia ruchomego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:49:49 ZARZĄDZENIE NR 326 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-12-07 09:46:25 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota powyżej 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-12-07 09:43:58 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.