Informacja Wójta Gminy Baranów z dnia 12 października 2016 roku

Informacja
Wójta Gminy Baranów

z dnia 12 października 2016 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Baranów

Wójt Gminy Baranów działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, ze zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Baranów.

Projekt uchwały będzie wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, sekretariat (24-105 Baranów, ul. Rynek 14) od dnia 26 października 2016 roku do dnia 18 listopada 2016 roku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Baranów zawiadamia, że zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 w/w ustawy – w czasie wyłożenia można składać opinie dotyczące projektu uchwały.

Opinie należy składać do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej (podmiotu) i adresu.

Uwagi można składać w formie:

  • pisemnej na adres: Wójt Gminy Baranów, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14;
  • ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Projekt Uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-10-12 14:17:23
Odsłon: 4137
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 11 maja 2016 roku

Obwieszczenie
Wójta Gminy Baranów
z dnia 11 maja 2016 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Wójt Gminy Baranów działając na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt uchwały będzie wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, sekretariat (24-105 Baranów, ul. Rynek 14) od dnia 23 maja 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Baranów zawiadamia, że zgodnie z przepisem art. 37b ust. 2 pkt 8 w/w ustawy – w czasie wyłożenia oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu można wnosić uwagi do projektu uchwały, które należy składać do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej (podmiotu) i adresu.

Uwagi można składać w formie:

  • pisemnej na adres: Wójt Gminy Baranów, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14;
  • ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-05-11 10:45:35
Odsłon: 4449
Dziennik zmian

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy - gminne przewozy pasażerskie

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania gminnych drogowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Baranów w 2017 roku.

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-02-25 13:54:39
Odsłon: 4155
Dziennik zmian

Zamknięcie II aukcji - zbycie pojazdu marki Star 244 10.7t

Informacja
Wójta Gminy Baranów

Zamykam II aukcję na zbycie pojazdu samochodowego marki Star 244 z powodu nie przystąpienia do udziału w niej żadnego uczestnika.

Zarządzenie Nr VII/132/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zamknięcia aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-02-10 14:01:14
Odsłon: 4311
Dziennik zmian

Ogłoszenie o II aukcji - zbycie pojazdu marki Star 244 10.7t

Wójt Gminy Baranów
informuje,

że w dniu 10 lutego 2016 roku w sali Nr 13 Urzędu Gminy Baranów; 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, o godz. 11.00 – odbędzie się II aukcja, której przedmiotem będzie zbycie pojazdu samochodowego ciężarowego marki Star 244 10.7t, stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.

Ogłoszenie o II aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-01-26 10:38:26
Odsłon: 4412
Dziennik zmian

Zamknięcie I aukcji - zbycie pojazdu marki Star 244 10.7t

Informacja
Wójta Gminy Baranów

Zamykam I aukcję na zbycie pojazdu samochodowego marki Star 244 z powodu nie przystąpienia do udziału w niej żadnego uczestnika.

Zarządzenie Nr VII/129/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zamknięcia aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-01-26 10:25:39
Odsłon: 4464
Dziennik zmian

Ogłoszenie o I aukcji - zbycie pojazdu marki Star 244 10.7t

Wójt Gminy Baranów
informuje,

że w dniu 25 stycznia 2016 roku w sali Nr 13 Urzędu Gminy Baranów; 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, o godz. 11.00 – odbędzie się I aukcja, której przedmiotem będzie zbycie pojazdu samochodowego ciężarowego marki Star 244 10.7t, stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.

Ogłoszenie o I aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-01-04 10:43:21
Odsłon: 4010
Dziennik zmian

Informacja Wójta Gminy Baranów z dnia 24 grudnia 2015 roku

Wójt Gminy Baranów w wykonaniu dyspozycji przepisu art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm./ informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 roku podczas obrad XII Sesji – Rada Gminy Baranów podjęła uchwałę Nr XII/102/2015 w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Baranów projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Po opracowaniu – przedmiotowy projekt uchwały Rady Gminy Baranów dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów oraz na stronie internetowej www.bip.gminabaranow.pl.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 8834027 w. 28.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-12-24 10:36:46
Odsłon: 3844
Dziennik zmian

Ogłoszenie Ministra Środowiska

Ogłoszenie Ministra Środowiska dotyczące rozpoczęcia wykonania opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwetaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

Ogłoszenie Ministra Środowiska

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:53:48
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-07-07 14:43:55
Odsłon: 4169
Dziennik zmian

Wykaz Nr 1/2013 osób oczekujących na lokal socjalny

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy znajduje się wykaz osób oczekujących na lokal socjalny.

Wykaz Nr 1/2013 osób oczekujących na lokal socjalny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:13
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-08-20 10:25:13
Odsłon: 4085
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.