Konkurs na kandydata na stanowisko Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Baranów
ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora utworzonego z dniem 1 września 2011 roku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baranowie z siedzibą: 24-105 Baranów, ul. Szkolna 2, w skład którego wejdą: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie oraz Gminne Przedszkole w Baranowie.

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:45
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-05-09 13:02:40
Odsłon: 4390
Dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert - upowszechnianie-sportu

WÓJT GMINY BARANÓW

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) unieważnia

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2011 roku na terenie Gminy Baranów.

Zarządzenie Nr VI/121/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-04-05 12:59:57
Odsłon: 4675
Dziennik zmian

Obwieszczenie - Gminny program usuwania azbestu...

Wójt Gminy Baranów działając na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu aktualizacji dokumentu p.t. "Gminny programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Baranów na lata 2011-2032"

Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 marca 2011 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-03-21 21:10:06
Odsłon: 5615
Dziennik zmian

Komunikat Wójta Gminy

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY BARANÓW
z dnia 23 grudnia 2010 roku

Wójt Gminy Baranów, działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) przedstawia projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie Programu współpracy Gminy Baranów na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowy projekt uchwały podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z trybem przyjętym uchwałą Nr XLV/377/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 roku, Nr 85, poz. 1554 ze zm.).

Uwagi, wnioski i opinie w/w organizacji należy przekazywać w formie ustalonej przywołaną powyżej uchwałą Rady Gminy Baranów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku.

Wójt Gminy Baranów
(inż.) Robert Gagoś

Projekt uchwały

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-12-23 12:09:37
Odsłon: 4539
Dziennik zmian

Ogłoszenie z dnia 29.XI.2010 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW
Z DNIA 29 LISTOPADA 2010 ROKU

Wójt Gminy Baranów działając w oparciu o przepis § 4 ust. 3 "Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie" uprzejmie informuje, że organizacje pozarządowe mogą wskazywać swoich przedstawicieli do składu Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie do dnia 10 grudnia 2010 roku.

Odpowiednie wnioski, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/384/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2010 roku, Nr 75, poz. 1443), należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów (24-105 Baranów, ul. Rynek 14).

Wójt Gminy Baranów
() inż. Robert Gagoś

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-04-09 08:26:13
Odsłon: 5261
Dziennik zmian

V aukcja - Kapena Thesi - Wynik

Wójt Gminy Baranów
informuje o wyniku

V aukcji, której przedmiotem było zbycie pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi A65C15 Turbo Daily 6.0t, stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.

Załącznik:      

Informacja o wyniku V aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-03-14 12:17:03
Odsłon: 5139
Dziennik zmian

Upowszechnianie sportu 2 - unieważnienie

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW

Wójt Gminy Baranów, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), - unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2010 roku na terenie Gminy Baranów.

Załącznik:

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 05.08.2010 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-02-17 13:00:02
Odsłon: 5142
Dziennik zmian

V aukcja - Kapena Thesi

Wójt Gminy Baranów
informuje,

że w dniu 17 sierpnia 2010 roku w sali Nr 13 Urzędu Gminy Baranów; 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, o godz. 11.00 odbędzie się V aukcja, której przedmiotem będzie zbycie pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi A65C15 Turbo Daily 6.0t, stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.     

Ogłoszenie o V aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-02-17 12:54:18
Odsłon: 5389
Dziennik zmian

Upowszechnianie sportu 2

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2010 roku na terenie Gminy Baranów

Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranów z dnia 09.07.2010 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-02-17 12:53:08
Odsłon: 5134
Dziennik zmian

Upowszechnianie sportu - unieważnienie

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW

Wójt Gminy Baranów, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), - unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2010 roku na terenie Gminy Baranów.

Załącznik:

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranów z 08.07.2010 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-02-17 12:53:01
Odsłon: 5163
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.