Upowszechnianie sportu

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2010 roku na terenie Gminy Baranów

Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie Wójta Gminy z 8 czerwca 2010 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-02-17 12:52:44
Odsłon: 5092
Dziennik zmian

Zbycie pojazdu Kapena Thesi - IV aukcja

Oryginał ogłoszenia:
Data modyfikacji/dodania: 2010-02-03 08:34:47
Data akceptacji: 2010-03-09 08:20:30

WÓJT GMINY BARANÓW
informuje o,

o wyniku IV aukcji na zbycie pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi.

Załącznik:

Informacja o wyniku aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-08-28 21:26:53
Odsłon: 4445
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wyrobach zawierających azbest

OGŁOSZENIE
o wyrobach zawierających azbest


W związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm./ oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. /Dz. U. Nr 175, poz. 1439/ - Wójt Gminy Baranów informuje, że każdy posiadacz wyrobów zawierających azbest (eternit) ma obowiązek dokonać pisemnego ich zgłoszenia w tutejszym urzędzie, a ponadto podanie informacji o zakończeniu użytkowania bądź utylizacji wyrobów azbestowych.
Właściwe druki są dostępne w Urzędzie Gminy Baranów oraz na stronie internetowej www.gminabaranow.pl

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-03-24 14:15:02
Odsłon: 4678
Dziennik zmian

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum

INFORMACJA o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Informacja o wyniku konkursu na dyrektora Gimnazjum w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-02-24 11:32:44
Odsłon: 4671
Dziennik zmian

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - Przypomienie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Wszystkim organizacjom pozarząrządowym, które korzystają ze wsparcia finansowego Gminy Baranów przypominamy o obowiązku prawidłowego i terminowego sporządzenia sprawozdania (częściowego) z realizacji zadania publicznego.
Poniżej zamieszczamy wzór sprawozdania zgodny z Rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadanie publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Wzór sprawozdania dla organizacji pozarządowych otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Baranów znajduje się w załączniku.

Oficjalny wzór sprawozdania można pobrać ze stronywww.pozytek.gov.pl 

WÓJT GMINY
/-/ inż. Robert Gagoś

 

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-02-24 11:31:43
Odsłon: 4685
Dziennik zmian

Zbycie pojazdu Kapena Thesi - III aukcja

WÓJT GMINY BARANÓW
informuje,

o wyniku III aukcji,
której przedmiotem było zbycie  pojazdu  samochodowego  marki
Kapena  Thesi  A65C15  Turbo Daily 6.0t,
stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.

Wynik III aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-12-03 12:13:57
Odsłon: 5146
Dziennik zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranów z dnia 1 lipca 2009 roku

Na podstawie art. 21 ust. 4 i ust. 5  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DZ. U.  z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) zawiadamiam, że  w Urzędzie Gminy Baranów pok nr 7 są wyłożone projekty uproszczonego urządzenia lasu poszczególnych miejscowości Gminy Baranów.
W terminie do 30 dni od daty wyłożenia zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie w/w planu.

Wójt Gminy Baranów
(-) inż. Robert Gagoś
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-12-12 11:17:03
Odsłon: 5047
Dziennik zmian

II aukcja - Zbycie pojazdu marki Kapena Thesi

WÓJT GMINY BARANÓW
informuje,

że w dniu 12 maja 2009 roku w sali Nr 13 Urzędu Gminy Baranów
o godz. 11.00
odbędzie się aukcja,
której przedmiotem będzie zbycie  pojazdu  samochodowego  marki
Kapena  Thesi  A65C15  Turbo Daily 6.0t,
stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.

Zdjęcia pojazdu można obejrzeć na stronie www Gminy Baranów pod adresem: http://www.gminabaranow.pl
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-01-05 21:19:32
Odsłon: 5211
Dziennik zmian

Zbycie pojazdu marki Kapena Thesi

WÓJT GMINY BARANÓW
informuje,

że w dniu 7 kwietnia 2009 roku odbyła się aukcja,
której przedmiotem było zbycie  pojazdu  samochodowego  marki
Kapena  Thesi  A65C15  Turbo Daily 6.0t,
stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.

Informacja o wynikach aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-02-06 19:25:40
Odsłon: 5170
Dziennik zmian

Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży

WÓJT GMINY BARANÓW

ogłasza

wykaz wybranych podmiotów do realizacji zadań publicznych w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na terenie w 2009 roku na terenie Gminy Baranów.

Szczegóły w załączniku.

Wykaz wybranych podmiotów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-12-03 12:15:33
Odsłon: 5084
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.