Informacja Wójta Gminy Baranów o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy - Kodeks wyborczy, uprzejmie informuję, że został sporządzony spis wyborców, uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Wyborca, w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14 – Pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu, może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

W terminie do dnia 20 października 2015 r. wyborca może złożyć wniosek o dopisanie do spisu uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy i polega na udzieleniu informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców, czy też w spisie nie jest ujęta, w tym również z powodu skreślenia ze spisu lub informacji, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Robert Gagoś

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-05 13:07:56
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-10-05 13:07:56
Odsłon: 3363
Dziennik zmian

Zarządzenie Nr VII/98/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr VII/98/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-05 12:59:20
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-10-05 12:59:20
Odsłon: 3431
Dziennik zmian

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-15 13:38:18
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-09-15 13:38:18
Odsłon: 3609
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 14 września 2015 roku

Obwieszczenie
Wójta Gminy Baranów
z dnia 14 września 2015 roku

Na podstawie art. 16 § 1, art. 53a § 1 oraz art. 54 § 1 w związku z art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1017) zmienionym Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniającym postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1131).

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 14 września 2015 roku

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-14 10:57:46
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-09-14 10:57:46
Odsłon: 3647
Dziennik zmian

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr VII/75/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr VII/75/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 lipca 2015 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-23 08:07:57
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-07-23 08:07:57
Odsłon: 3314
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.