Informacja Wójta Gminy Baranów o sporządzeniu spisu wyborców

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy - Kodeks wyborczy, uprzejmie informuję, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Wyborca, w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14 – Pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu, może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

W terminie do dnia 1 września 2015 r. wyborca może złożyć wniosek o dopisanie do spisu uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy i polega na udzieleniu informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców, czy też w spisie nie jest ujęta, w tym również z powodu skreślenia ze spisu lub informacji, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Wójt Gminy
/ - / Robert Gagoś

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 10:36:29
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-08-18 10:36:29
Odsłon: 3840
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 15 lipca 2015 roku

Obwieszczenie
Wójta Gminy Baranów
z dnia 15 lipca 2015 roku

Na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) w związku z art. 53a § 1 oraz art. 54 § 1 w związku z art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym lokalach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także, możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 15 lipca 2015 roku

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-15 12:14:01
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-07-15 12:14:01
Odsłon: 3847
Dziennik zmian

Wykazy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr VII/65/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr VII/65/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 lipca 2015 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-10 11:58:37
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-07-10 11:58:37
Odsłon: 4768
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.