Informacja

Uprzejmie informujemy, że w  dniu 8 października 2011 roku (sobota)  w godz. od 7.00 do 12.00. w Urzędzie Gminy Baranów wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania  osobom  zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 14:45:14
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-10-04 12:22:57
Odsłon: 4404
Dziennik zmian

Rozkład dowozów mieszkańców

Rozkład dowozów mieszkańców do poszczególnych Komisji Wyborczych pojazdami Gminy Baranów

Odjazdy z przystanków w n/w miejscowościach:

Dojazd do Baranowa - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1

Pogonów 10.30 i 14.30
Czołna 11.15 i 15.15

Dojazd do Gródka - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2

Karczunek 10.30 i 13.30
Łukawka 10.40 i 13.40
Nowomichowska 11.10 i 14.10
Składów 12.00 i 15.00
Zagóźdź 12.10 i 15.10
Dębczyna 12.20 i 15.20

Dojazd do Śniadówki - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

Łysa Góra 9.20 i 12.30
Niwa 9.30 i 12.40

Dojazd do Kozła - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4

Wola Czołnowska 9.30 i 16.00
Huta 9.45 i 16.15
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-04 11:23:15
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-10-04 11:21:52
Odsłon: 4475
Dziennik zmian

Powołanie obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr VI/235/2011
Wójta Gminy Baranów
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr VI/235/2011 r. z dnia 19 września 2011 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2013-02-04 15:06:45
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-09-20 08:59:44
Odsłon: 4450
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2011 r.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Baranów
z dnia 6 września 2011 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 6 września 2011 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 14:40:02
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-09-07 08:03:55
Odsłon: 4336
Dziennik zmian

Zarządzenie Wójta Gminy Nr VI/202/2011

Zarządzenie Nr VI/202/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr VI/202/2011

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 14:46:39
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-08-26 09:29:54
Odsłon: 4331
Dziennik zmian

Komunikat Wójta Gminy Baranów

W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż w Urzędzie Gminy Baranów można składać:

wnioski o dopisanie do spisu wyborców - osoby przebywające czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali (do dnia 4 października 2011 r.)

wnioski o dopisanie do spisu wyborców - wyborcy niepełnosprawni w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania (do dnia 25 września 2011 r.)

wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat (do dnia 29 września 2011 r. )

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wyborca niepełnosprawny który ma zamiar głosować korespondencyjnie w dniu wyborów, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a (do dnia 18 września 2011r.)

zgłaszanie zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek w alfabecie Braille ̓a – wyborca niepełnosprawny (do dnia 25 września 2011r.)

wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem zamieszkania (do dnia 7 października 2011r.)

Wójt Gminy Baranów
(inż.) Robert Gagoś

 

 

W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż w Urzędzie Gminy Baranów można składać:

wnioski o dopisanie do spisu wyborców - osoby przebywające czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali (do dnia 4 października 2011 r.)

wnioski o dopisanie do spisu wyborców - wyborcy niepełnosprawni w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania (do dnia 25 września 2011 r.)

wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat (do dnia 29 września 2011 r. )

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wyborca niepełnosprawny który ma zamiar głosować korespondencyjnie w dniu wyborów, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a (do dnia 18 września 2011r.)

zgłaszanie zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek w alfabecie Braille ̓a – wyborca niepełnosprawny (do dnia 25 września 2011r.)

wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem zamieszkania (do dnia 7 października 2011r.)

Wójt Gminy Baranów

(inż.) Robert Gagoś
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-24 10:08:26
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-08-24 10:07:41
Odsłon: 4388
Dziennik zmian

Zarządzenie Wójta Gminy Nr VI/199/2011

Zarządzenie Nr VI/199/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.

Zarządzenie Nr VI/199/2011

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 14:40:34
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-08-23 08:04:06
Odsłon: 4327
Dziennik zmian

Zarządzenie Wójta Gminy Nr VI/189/2011

Zarządzenie Nr VI/189/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr VI/189/2011

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-17 09:15:36
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-08-17 09:14:51
Odsłon: 4455
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.