Uchwały Rady Gminy III Kadencji - lata 1998-2002

UCHWAŁA Nr XLIII/242/2002 Rady Gminy Baranów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie zbycia oraz wydzierźawienia nieruchomości gruntowych

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 14:13:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2003-07-07 19:26:46
Odsłon: 4741
Dziennik zmian

Uchwały Rady Gminy III Kadencji - lata 1998-2002

UCHWAŁY ZARZĄDU GMINY BARANÓW TRZECIEJ KADENCJI 1998 – 2002 UCHWAŁA Nr 2/1/1998 Zarządu Gminy Baranów z dnia 13.11.1998r. w sprawie projektu budżetu gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 2/2/1998 Zarządu Gminy Baranów z dnia 13.11.1998r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1998r.
UCHWAŁA Nr 3/3/1998 Zarządu Gminy Baranów z dnia 5.12.1998r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1998r.
UCHWAŁA Nr 3/4/1998 Zarządu Gminy Baranów z dnia 5.12.1998r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1998r.
UCHWAŁA Nr 4/5/1998 Zarządu Gminy Baranów z dnia 19.12.1998r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1998r.
UCHWAŁA Nr 5/6/1998 Zarządu Gminy Baranów z dnia 30.12.1998r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1998r.
UCHWAŁA Nr 6/7/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 4.02.1999r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia trybu zamówień publicznych
UCHWAŁA Nr 7/8/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 11.02.1999r. w sprawie zwrotu nadpłaty z tytułu uwzględnienia właścicieli w kosztach doprowadzenia kanalizacji do budynku komunalnego
UCHWAŁA Nr 7/9/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 11.02.1999r. w sprawie odwołania Pani mgr Marianny Szpakowskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie
UCHWAŁA Nr 9/10/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 8.03.1999r. w sprawie w sprawie powołania Pana Romana Janisza na stanowisko dyrektora Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie
UCHWAŁA Nr 9/11/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 8.03.1999r. w sprawie powołania pełnomocnika Zarządu Gminy ds. problemów alkoholowych
UCHWAŁA Nr 10/12/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 16.03.1999r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 1998r.
UCHWAŁA Nr 10/13/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 16.03.1999r. w sprawie przeprowadzenia zebrań wyborczych w sołectwach gminy baranów celem wyboru sołtysów i rad sołeckich
UCHWAŁA Nr 10/14/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 16.03.1999r. w sprawie przyjęcia przyjęcia budżetu gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 12/15/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 17.04.1999r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Baranowie
UCHWAŁA Nr 12/16/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 17.04.1999r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 14/17/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 24.05.1999r. w sprawie przekazania stacji telefonicznych
UCHWAŁA Nr 16/18/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 2.06.1999r. w sprawie zatrudnienia Pani lek. med. Barbary Kuźmy na stanowisku Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie
UCHWAŁA Nr 15/19/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 2.16.1999r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 17/20/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 19.06.1999r. w sprawie ustanowienia nagrody dala uczniów szkół dla których gmina Baranów jest organem prowadzącym
UCHWAŁA Nr 17/20a/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 19.06.1999r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 20/221998 Zarządu Gminy Baranów z dnia 25.07.1999r. w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Baranowie do zorganizowania przewozu osób
UCHWAŁA Nr 20/23/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 25.07.1999r. w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia Regulaminu Wewnętrznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
UCHWAŁA Nr 21/24/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 14.08.1999r. w sprawie upoważnienia dwóch członków zarządu do zawierania umowy kredytu długoterminowego
UCHWAŁA Nr 21/25/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 14.08.1999r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 1999r.
UCHWAŁA Nr 23/26/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 10.09.1999r. w sprawie zasad rachunkowości i plany kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat
UCHWAŁA Nr 23/27/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 10.09.1999r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 23/28/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 10.09.1999r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 25/29/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 20.10.1999r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 25/30/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 20.10.1999r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 27/31/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 9.11.1999r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2000r.
UCHWAŁA Nr 27/32/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 9.11.1999r. w sprawie stwierdzenia utraty mocy uchwały Nr 31/25/1996 Zarządu Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 1996r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie
UCHWAŁA Nr 28/33/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 3.12.1999r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 28/34/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 3.12.1999r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 30/35/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 03.12.1999r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 30/36/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 22.12.1999r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 30/37/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 22.12.1999r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 30/38/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 22.12.1999r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy za 2000r.
UCHWAŁA Nr 31/39/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 29.12.1999r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 31/40/1999 Zarządu Gminy Baranów z dnia 29.12.1999r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 1999r.
UCHWAŁA Nr 32/41/2000 Zarządu Gminy Baranów z dnia 25.01.2000r. w sprawie odwołania Marianny Szpakowskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie
UCHWAŁA Nr 32/42/2000 Zarządu Gminy Baranów z dnia 25.01.2000r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
UCHWAŁA Nr 33/43/2000 Zarządu Gminy Baranów z dnia 21.02.2000r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie
UCHWAŁA Nr 33/44/2000 Zarządu Gminy Baranów z dnia 21.02.2000r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Baranowie
UCHWAŁA Nr 35/45/2000 Zarządu Gminy Baranów z dnia 17.03.2000r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1999r.
UCHWAŁA Nr 38/46/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie wystapienia z aktem oskarżenia przeciwko Janowi Franciszkowi Nowakowi
UCHWAŁA Nr 40/47/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2000r.
UCHWAŁA Nr 40/48/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2000r.
UCHWAŁA Nr 42/49/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2000r.
UCHWAŁA Nr 43/50/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2000r.
UCHWAŁA Nr 43/51/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2000r.
UCHWAŁA Nr 46/52/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na I półrocze 2000r.
UCHWAŁA Nr 47/53/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powołania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 8 października 2000r.
UCHWAŁA Nr 47/54/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2000r.
UCHWAŁA Nr 48/55/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2000r.
UCHWAŁA Nr 48/56/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2000r.
UCHWAŁA Nr 51/57/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania trybu zamówień publicznych
UCHWAŁA Nr 51/58/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2000r.
UCHWAŁA Nr 51/59/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2000r.
UCHWAŁA Nr 51/60/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2000r.
UCHWAŁA Nr 52/61/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2001r.
UCHWAŁA Nr 54/62/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie odwołania Pana Romana Janisza ze stanowiska Dyrektora Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie
UCHWAŁA Nr 54/63/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego Panu Czesławowi Moskalowi Z-cy Dyrektora
UCHWAŁA Nr 54/64/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2000r.
UCHWAŁA Nr 56/65/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2000r.
UCHWAŁA Nr 56/66/2000 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2000r.
UCHWAŁA Nr 57/67/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2001r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
UCHWAŁA Nr 57/68/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Wewnętrznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie
UCHWAŁA Nr 60/69/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie przyjęcia sprawozdania z przyjęcia budżetu gminy za 2000r.
UCHWAŁA Nr 60/70/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2001r.
UCHWAŁA Nr 61/71/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2001r.
UCHWAŁA Nr 61/72/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy
UCHWAŁA Nr 61/73/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych
UCHWAŁA Nr 66/74/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
UCHWAŁA Nr 66/75/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2001r.
UCHWAŁA Nr 67/76/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2001r.
UCHWAŁA Nr 67/77/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zatrudnienia Pani Anny Ziomka na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
UCHWAŁA Nr 67/78/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2001r.
UCHWAŁA Nr 69/79/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
UCHWAŁA Nr 69/80/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
UCHWAŁA Nr 70/81/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie
UCHWAŁA Nr 72/82/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
UCHWAŁA Nr 72/83/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 3 września 2001r.
UCHWAŁA Nr 72/84/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2001r.
UCHWAŁA Nr 73/85/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Baranowie
UCHWAŁA Nr 74/86/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2001r.
UCHWAŁA Nr 74/87/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2001r.
UCHWAŁA Nr 78/88/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie przyjęcia projektu gminy na 2002r.
UCHWAŁA Nr 78/89/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2001r.
UCHWAŁA Nr 80/90/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2001r.
UCHWAŁA Nr 80/91/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2001r.
UCHWAŁA Nr 80/92/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie przeznaczenia części mienia na gminnego do wydzierżawienia
UCHWAŁA Nr 81/93/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2001r.
UCHWAŁA Nr 81/94/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2001r.
UCHWAŁA Nr 81/95/2001 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zawarcia porozumienia z powiatem Puławskim o objęciu nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Baranów opieką doradców metodycznych
UCHWAŁA Nr 82/96/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2002r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
UCHWAŁA Nr 83/97/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2002r.
UCHWAŁA Nr 84/98/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie propozycji dokonania restrukturyzacji zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie
UCHWAŁA Nr 84/99/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
UCHWAŁA Nr 84/100/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie wypowiedzenia Zawartego z Powiatem Puławskim porozumienia o objęciu nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Baranów opieką doradców merytorycznych
UCHWAŁA Nr 85/101/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001r.
UCHWAŁA Nr 86/102/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2002r.
UCHWAŁA Nr 86/103/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2002r.
UCHWAŁA Nr 87/104/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie określenia Regulaminu Konkursu celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Baranowie oraz powołania Komisji Konkursowej
UCHWAŁA Nr 88/105/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Baranowie
UCHWAŁA Nr 89/106/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zmiany uchwały Nr 87/104/2002r. Zarządy Gminy Baranów z dnia 3.04.2002r. w sprawie określenia Regulaminu Konkursu celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Baranowie oraz powołania Komisji Konkursowej
UCHWAŁA Nr 91/107/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zatrudnienia Pana inż. Grzegorza Dębka na stanowisku Dyrektora Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie
UCHWAŁA Nr 91/108/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Samorządowej Administracji Mienie Komunalnego w Baranowie Panu inż. Grzegorzowi Dębek
UCHWAŁA Nr 92/110/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
UCHWAŁA Nr 93/111/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie
UCHWAŁA Nr 94/112/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zatrudnienia Pani mgr Elżbiety Jankowskiej na stanowisku Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek oświatowych w Baranowie
UCHWAŁA Nr 94/113/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Baranowie – Pani mgr Elżbiecie Jankowskiej
UCHWAŁA Nr 94/114/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2002r.
UCHWAŁA Nr 94/115/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2002r.
UCHWAŁA Nr 95/116/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
UCHWAŁA Nr 96/117/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia trybu zamówień publicznych
UCHWAŁA Nr 97/118/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2002r.
UCHWAŁA Nr 97/119/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie upoważnienia członków Zarządu Gminy do dokonania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych
UCHWAŁA Nr 98/120/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2001 w SOKSiR w Baranowie
UCHWAŁA Nr 98/121/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Pani Mariannie Berlińskiej
UCHWAŁA Nr 98/122/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie - Pani mgr Hannie Burczak
UCHWAŁA Nr 98/123/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie – Pani mgr Halinie Furman
UCHWAŁA Nr 98/124/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze zamiany
UCHWAŁA Nr 99/115/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2002r.
UCHWAŁA Nr 99/126/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym na 2002r.
UCHWAŁA Nr 100/127/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie powołania składu osobowego Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 27.10.2002r.
UCHWAŁA Nr 101/128/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych
UCHWAŁA Nr 101/129/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2002r.
UCHWAŁA Nr 101/130/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2002r.
UCHWAŁA Nr 102/131/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie przyjęcie projektu budżetu gminy na 2003r.
UCHWAŁA Nr 102/132/2002 Zarządu Gminy Baranów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Baranowie Pani mgr Marzannie Wojtaś
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-19 08:00:46
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2003-06-29 14:29:12
Odsłon: 4908
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.