Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Zalesienia

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY BARANÓW
- ZALESIENIA


MPZP Gminy Baranów - Zalesienia został uchwalony uchwałą Rady Gminy Baranów Nr XXX/265/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 02 marca 2009 r., Nr 28, pozycja 816.

Uchwała Nr XXX/264/2008 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów - "Zalesienia" z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwała Nr XXX/265/2008 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów - "Zalesienia" wraz z załącznikami 3 i 4

MPZP Gminy Baranów - Zalesienia.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/265/2008.
Rysunek Planu Zalesień.

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

MPZP Gminy Baranów - Zalesienia.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/265/2008.
Wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów".

Część 1

Część 2

Część 3

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:29:55
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2009-04-07 12:15:18
Odsłon: 6788
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.