Planowanie przestrzenne - Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego (GK.6733.1.2.2024)

ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Baranów zawiadamia na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)  oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania (Dz. U. z 2023 r., poz. 775),  że na wniosek z dnia 07 marca 2024 r. ALTERECO Sp. z o.o. działającej w imieniu  inwestora Gminy Baranów  ul. Rynek 14 24-105 Baranów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanej na dz. o nr ew.: 863/1, 864, 865/1, 866/1 obręb Baranów.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-05 23:27:53
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2024-04-05 23:27:53
Odsłon: 254
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.