Planowanie przestrzenne - Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wszczęciu postępowania administracyjnego (GK.6733.2.1.2023)

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Baranów

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Wójt Gminy Baranów zawiadamia na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)  oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania (Dz. U. z 2023 r., poz. 775),  że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin z dnia 28 lipca 2023 r. (uzupełniony: 14 sierpnia 2023 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, sytuowanych na działce nr ew. 3129 z obrębu ewidencyjnego Baranów, gm. Baranów.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-16 07:53:00
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-09-16 07:53:00
Odsłon: 534
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.