INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (7.05.2024 r. – 23.05.2024 r.)

Od ostatniej sesji zwyczajnej (7 maja 2024 r.) podjęto następujące działania:

  • Przygotowane zostały projekty uchwał i materiały na dzisiejszą sesję.
  • Wydanych zostało 5 zarządzeń. Dotyczyły spraw finansowych i organizacyjnych.
  • Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Baranów – etap II, obejmującego 13 odcinków dróg. Postępowanie obejmowało roboty budowlane i nadzór inwestorski. Na roboty budowlane wpłynęło 6 ofert w cenie od 6.904.074,24 zł do 9.052.727,43 zł. Wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów SA za kwotę 6.904.074,24 zł. Na nadzór inwestorski wpłynęły 3 oferty w cenie od 59.916,00 zł do 86.100,00 zł. Wybrana została oferta firmy Arkadis sp. z o.o. E2 sp. k.  z Czudca  za kwotę 59. 916,00 zł. Umowy zostały podpisane w dniu 23 maja 2024 r. Zakres robót obejmuje odcinki dróg w Baranowie – ul. Szkolna, ul. Cmentarna, ul. Puławska, ul. Spółdzielcza, ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Zielona, ul. Piaskowa, ul. Buźniczna ze skrzyżowaniem z ul. Długą oraz drogą wewnętrzną za ośrodkiem zdrowia, droga do oczyszczalni ścieków i droga od ul. Zagrody do Wieprza oraz dwa odcinki dróg w Czołnie. Planowany termin zakończenia inwestycji  – lipiec 2025 r.
  • Przeprowadzone zostało postępowanie na wybór inspektora nadzoru nad zadaniem Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków. Wpłynęło 10 ofert w cenie od 57.810,00 zł do 191.880,00 zł. Wybrana została oferta firmy DEKOR PRESTIGE Sp. z o.o. z Chmielnika za kwotę 74 400.00 zł. Umowa została podpisana w dniu 21 maja 2023 r.
  • Trwają przygotowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca 2024 r. Wybory odbędą się w 8 stałych obwodach głosowania i w tych wyborach dodatkowo w obwodzie zamkniętym w Domu Pomocy w Woli Czołnowskiej. Przeprowadzona została procedura naboru kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i powołane zostały komisje.
  • Informuję, że producenci rolni mogą zgłaszać szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane przez wiosenne przymrozki. Termin składnia wniosków do 7 czerwca 2024 r. Druki zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 18 lub ze strony internetowej Urzędu.

24 maja uczestniczyłem w uroczystościach powiatowych z okazji  Dnia Strażaka. Miło mi poinformować, że druh Stanisław Mazurek z naszej Gminy został odznaczony medalem honorowym im. Bolesława Chomicza  w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2024-05-27 14:25:56
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2024-05-27 14:25:56
Odsłon: 126
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.