INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (28.02.2024 r. – 26.03.2024 r.)

Od ostatniej sesji zwyczajnej (28 lutego 2024 r.) podjęto następujące działania:

  • Przygotowane zostały projekty uchwał i materiały na dzisiejszą sesję.
  • Wydanych zostało 6 zarządzeń. Dotyczyły spraw finansowych, organizacji wyborów samorządowych oraz konkursu na dotację z zakresu kultury fizycznej.
  • Realizowane jest zadanie Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta. W związku z tym, że koszt ustalony w przetargu jest większy niż zakładany we wniosku o dofinansowanie, wystąpiliśmy o Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o zwiększenie kwoty dofinansowania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kwota dofinansowania została zwiększona z kwoty 910.431 zł do kwoty 1.160.284 zł. Aneks do umowy został podpisany 14 marca.
  • 5 marca podpisana została umowa dotacji z Parafią w Baranowie na wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie – remont muru kościelnego i renowacja mens ołtarzowych. Kwota dotacji 947.570,99 zł – wynikająca z postępowania o udzielenie zamówienia. W dniu 6 marca Parafia podpisała umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru oraz wykonawcą renowacji mens. Termin wykonania do 30 września br.
  • Przeprowadzono konkurs na realizację zadania w zakresie upowszechniania w Gminie Baranów kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie  piłka nożna. Na realizację tego zadania w tym roku przeznaczona została kwota 30.000 zł. Złożona została 1 oferta – Uczniowski Klub Sportowy „Laskowia” z Baranowa. Klubowi została przyznana dotacja w wysokości 30.000 zł.
  • Trwa przebudowa dróg na terenie naszej Gminy w ramach projektu Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Baranów – etap I obejmującego 17 odcinków dróg o długości 14,2 km. Wykonane zostały już nowe nawierzchnie asfaltowe w Woli Czołnowskiej, Niwie i Koźle. Obecnie trwają prace na ul. Długiej w Baranowie i na drodze w Składowie. Należy jednak nadmienić , że żadna droga nie była jeszcze przedmiotem odbioru końcowego. Termin zakończenia – listopad 2024 r.
  • Trwają przygotowania do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Baranów – etap II, obejmującego 13 odcinków dróg o długości 3,8 km, głównie drogi w Baranowie. Dokonane zostały zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa , przygotowane jest postępowanie przetargowe. Planowany termin zakończenia – sierpień 2025 r.
  • W dniu 22 marca w pałacu Czartoryskich odbyła się uroczystość jubileuszu 25-lecia Powiatu Puławskiego. Z okazji jubileuszu została wydana okolicznościowa publikacja, w której jest zaprezentowana również nasz Gmina.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-03 15:05:55
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2024-04-03 15:05:55
Odsłon: 211
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.