INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (28.12.2023 r. – 28.02.2024 r.)

Od ostatniej sesji zwyczajnej (28 grudnia 2023 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał i materiały na dzisiejszą sesję.
 • Wydanych zostało 12 zarządzeń. Dotyczyły głównie spraw finansowych, przetargów i spraw personalnych.
 • Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 107413L na odcinku od km 1+790,00 do km 2+446,50 w miejscowości Wola Czołnowska”. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów robót budowlanych. Wpłynęło 7 ofert w cenie od 509 741,30 zł do 693 886,58 zł. Wybrana została oferta firmy PBHU BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk z Anielowa za kwotę 509 741,30 zł. Umowa z wykonawcą została podpisania 6 lutego 2024 r. Termin realizacji – 6 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 6 sierpnia 2024 r.
 • W dniu 11 stycznia 2024 r. zostały podpisane umowy na realizację zadania Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta. Zadanie było podzielone na dwie części. Przebudowę przepompowni wody będzie realizowała firma INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki za kwotę 1 298 000 zł. Oczyszczalnię ścieków przy świetlicy wykona firma EMKAN-PRO Krzysztof Murawski z miejscowości Pstrągi-Gniewoty za kwotę 104.550 zł. Realizacja do 10 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 11 listopada 2024 r. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych – PROW. W związku z tym, że koszt ustalony w przetargu jest większy niż zakładany we wniosku o dofinansowanie, w dniu 19 lutego 2024 r. wystąpiliśmy o Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o zwiększenie kwoty dofinansowania. Wniosek jest w rozpatrywaniu.
 • Pierwsze postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie (remont muru kościelnego oraz mens ołtarzowych) dało połowiczny rezultat. Wybrany został wykonawca na renowację mens ołtarzowych – firma REARTE z Krakowa za kwotę 148 853,81 zł. Postępowanie na remont muru i na nadzór inwestorski zostało unieważnione. Ogłoszono drugie postepowanie. W dniu 15 lutego otwarte zostały oferty. Na remont muru wpłynęły 3 oferty, wybrana została oferta Konsorcjum firm „Termochem” sp. z o.o. z Puław i Usługi Inżynierskie mgr inż. Henryk Wierzbicki z Wąwolnicy za kwotę 788.317,18 zł. Wyniki przetargu kwestionuje firma Jacek Wojtaś SOLARPROFI z Lenda Ruskiego, którego oferta została odrzucona ze względu na braki formalne. Na nadzór inwestorski wpłynęły 2 oferty, wybrana została oferta firmy TECBUD sp. z o.o. z Lublina za kwotę 10.400 zł. Umowy nie są jeszcze zawarte i Parafia nie zwróciła się do Gminy o zawarcie umowy dotacji.
 • Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę oleju napędowego dla Gminy Baranów w okresie od 16 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Szacowana ilość – 42 200 l.
  Wpłynęły 2 oferty, w tym jedna bez podania ceny w formularzu ofertowym. Wybrana została oferta firmy KONKRET Sp. z o.o. z Radomia za kwotę ofertową 255 896,58 zł.  Umowa została podpisana w dniu 15 lutego 2024 r.
 • 15 lutego przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie z realizacji zamówień w 2023 r. Przeprowadzono łącznie 23 postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z których 12 zakończyło się zawarciem umowy, w tym:
 • 6 na roboty budowlane na kwotę 17.441.758 zł,
 • 4 na dostawy na kwotę 1.445.018 zł,
 • 2 na usługi na kwotę 767.491 zł.
 • 6 lutego ogłoszony został konkurs na realizację zadania w zakresie upowszechniania w Gminie Baranów kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna. Na realizację tego zadania w tym roku przeznaczona została kwota 30.000 zł. Oferty można składać do 8 marca 2024 r.

9 lutego odbyła się uroczystość nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanego przez Prezydenta RP z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. W tym roku Medal ten otrzymało 17 par z naszej Gminy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-03 15:05:24
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2024-04-03 15:05:24
Odsłon: 235
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.