INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (26.05.2023 r. – 22.06.2023 r.)

Od ostatnie sesji zwyczajnej (26 maja 2023 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał i materiały na dzisiejszą sesję.
 • Wydanych zostało 8 zarządzeń. Dotyczyły spraw finansowych, gospodarki nieruchomościami, spraw personalnych oraz przetargów.
 • Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na zadanie Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Baranów. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferty PPHU TOSIA Karol Zyśk z Nowej Złotorii w cenie 71 888,58 zł za plac zabaw i 74 187,45 zł za siłownię  plenerową. Umowa zostanie podpisana w dniu 26.06.2023 r. Termin wykonania 3 miesiące od podpisania umowy. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy na zadaniu przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna, o długości 490 m.
  W budżecie jest zabezpieczona kwota 261 372 zł. W przetargu wpłynęły 3 oferty w cenie od 320 117,71 zł do 446 950,02 zł. Najniższa oferta jest o 58 745,71 zł wyższa niż środki zabezpieczone w budżecie. Przyznana została dotacja z FOGR w kwocie 110 000 zł. Postępowanie zostało unieważnione i zostanie ogłoszone kolejne.
 • Wykonawca przebudowy starej plebanii w Baranowie firma SOLARPROFI Jacek Wojtaś z Lenda Ruskiego złożył pozew do Sadu Okręgowego w Lublinie o zwiększenie wynagrodzenia z tytułu realizacji tej inwestycji o kwotę 450.000 zł. Kwota ustalona w przetargu wynosiła 2.978.827 zł. Wnieśliśmy do Sądu o oddalenie tego pozwu. Sprawa jest w toku.
 • W związku z tym, że dwa postępowania przetargowe na przebudowę dróg gminnych o długości 15,5 km nie dały rezultatu (oferty o wiele wyższe niż możliwości finansowe budżetu), w dniu 31 maja złożyliśmy wniosek do Prezesa Rady Ministrów o zmniejszenie zakresu inwestycji. Zakres został zmniejszony do 14,2 km. Z inwestycji zostały wyłączone trzy odcinki dróg, tj. ul. Powstania Styczniowego i Kruka-Heidenreicha oraz droga nr 107413L w Woli Czołnowskiej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Promesa wstępna została udostępniona w dniu 20 czerwca i mamy 9 miesięcy na przeprowadzenie postepowania przetargowego. Kwota wsparcia została utrzymana i wynosi 8.726.865 zł.
 • Ogłoszone zostało ponowne postępowanie konkursowe na wyłonienie kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Oferty konkursowe można składać do dnia 3 lipca 2023 r. do godz. 16.00.
 • W związku z zaplanowanymi w dniu 30 czerwca 2023 r. uroczystościami związanymi z otwarciem nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury w starej plebani, targ w tym dniu zostanie przeniesiony na plac przy ul. Puławskiej, tzw. wygon. W tym dniu nie będą pobierane opłaty targowe. Jest to sytuacja wyjątkowa i jednorazowa, która wynikała z dostosowania się do terminów odpowiadających zaproszonym gościom, w tym arcybiskupowi i ministrowi.
 • Do dnia 21 czerwca 2023 r. można było zgłosić przystąpienie do rokowań na nabycie nieruchomości w Gródku obejmującej  grunt o łącznej powierzchni 1,4394 ha oraz budynek byłej szkoły. Cena wywoławcza była obniżona do 250 000 zł. Nikt nie zgłosił się do rokowań.
 • Ogłoszony został przetarg na dzierżawę na okres 5 lat dwóch działek rolnych w miejscowości Niwa. Jest do działka nr 93/2 o pow. 0,3017 ha i działka nr 93/3 o pow. 0,2983 ha. Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2023 r. o godz. 9 i 930 w Urzędzie Gminy,
 • Dzisiaj nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie. Podczas uroczystości została wręczona nagroda Wójta Gminy Baranów za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagrodę otrzymał absolwent Szkoły Podstawowej - Arkadiusz Góralczyk, średnia ocen 5,22.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-29 07:58:42
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-06-29 07:58:42
Odsłon: 660
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.