Projekty europejskie

Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie, ul. Długa 26, 24-105 Baranów

Cel projektu: Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w publicznym systemie ochrony zdrowia poprzez wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w SPZOZ Baranów oraz pakietu usług z obszaru e-zdrowia dostępnych bezpośrednio przez pacjentów placówki. Realizacja pozwoli na podniesienie efektywności funkcjonowania Zakładu poprzez umożliwienie realizacji usług w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zakres projektu:

Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze e-zdrowia, zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych oraz wzrost dostępności e-usług dla pacjentów. Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz pakietu usług z zakresu e-zdrowia połączone z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Zakładu (prace instalacyjne okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilającą oraz zakup sprzętu komputerowego w tym serwera dla aplikacji, serwera NAS, UPS).

Wartość projektu: 327.624,34 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 278.480,68 zł.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-02 10:47:03
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2018-08-02 10:47:03
Odsłon: 3588
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.