Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie 4 projektów Uchwał Rady Gminy Baranów

Ogłoszenie
Wójta Gminy Baranów

z dnia 10 listopada 2017 roku

Wójt Gminy Baranów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) mogą wnosić uwagi i wyrażać opinie do projektów uchwał Rady Gminy Baranów:

  1. zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów;
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;
  4. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi

do dnia 17 listopada 2017 roku, na druku określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 roku, poz. 2603).

Wnioski i opinie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów (24-105 Baranów, ul. Rynek 14), za pomocą faxu pod nr 81 8834041 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwał Rady Gminy Baranów będących przedmiotem konsultacji dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów oraz na stronie internetowej www.bip.gminabaranow.pl.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 8834027 w. 28.

Z up. Wójta Gminy Baranów
(-) Robert Litwinek
Sekretarz Gminy

Projekt uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi

Formularz zgłaszania uwag i opinii

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-10 18:32:28
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-11-10 18:32:28
Odsłon: 3895
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.