Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Baranów zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przypadków wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Ogłoszenie
Wójta Gminy Baranów

z dnia 1 marca 2017 roku

Wójt Gminy Baranów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) mogą wnosić uwagi i wyrażać opinie do projektu uchwały Rady Gminy Baranów zmieniającej uchwałę Nr XXIII/190/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie określenia przypadków wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów do dnia 24 marca 2017 roku na druku określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 roku, poz. 2603).

Wnioski i opinie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów (24-105 Baranów, ul. Rynek 14), za pomocą faxu pod nr 81 8834041 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt uchwały Rady Gminy Baranów zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przypadków wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów oraz na stronie internetowej www.bip.gminabaranow.pl.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 8834027 w. 28 lub 13.

Wójt Gminy Baranów
(-) Robert Gagoś

Projekt uchwały Rady Gminy Baranów zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przypadków wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Formularz zgłaszania uwag i opinii

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-01 09:28:07
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-03-01 09:28:07
Odsłon: 4153
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.