Budżet i dokumenty okołobudżetowe

Dokumenty okołobudżetowe - 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/256/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

Opinie Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XII/102/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Opinie Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie budżetu gminy na 2012 rok - Styczeń 2012

Uchwała Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/300/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/124/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/311/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 05 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/324/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XV/133/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/337/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Baranów za I kwartał 2012 roku

Uchwała Nr XVII/149/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/353/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/363/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/384/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 r.

Zarządzenie Nr VI/386/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/396/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/420/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Baranów za III kwartał 2012 roku

Uchwała Nr XX/172/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/434/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/442/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/448/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/453/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/194/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/468/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXIII/206/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/485/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Opinia Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Baranów za 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/233/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Baranów wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu na 2012 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2012

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Urząd Gminy Baranów
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 10:50:26
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-11-25 10:00:40
Odsłon: 5346
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.