Budżet i dokumenty okołobudżetowe

Dokumenty okołobudżetowe - 2020 rok

Zarządzenie Nr VIII/103/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Baranów wynikającej z zaciągnieętych zobowiązań

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Baranów na rok 2020

Zarządzenie Nr VIII/122/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr VIII/122B/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Uchwała Nr XV/96/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/131/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/131A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/133/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/144/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/144A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/145/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/145A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/149/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XVI/99/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XVI/100/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr VIII/158/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/158A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/169/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/158A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII/111/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/176/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/176A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/178/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie : przełożenia infoemcji o przebiegu z wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020r.

Zarządzenie Nr VIII/179/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/179A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2020 rok

Zarządzenie Nr VIII/186/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 września 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Uchwała Nr XIX/115/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XIX/116/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr VIII/188/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/188A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/193/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 paździenika 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/193A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 paździenika 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/200/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

Zarządzenie Nr VIII/201/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/201A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/193/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 paździenika 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/193A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 paździenika 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Uchwała Nr XX/118/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/239/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 marca 2021r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2020 rok.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baranów za 2020 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-05 12:41:22
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2019-12-10 22:08:56
Odsłon: 2857
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.