Budżet i dokumenty okołobudżetowe

Dokumenty okołobudżetowe - 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/328/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

Zarządzenie Nr VII/333/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/334/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie autopoprawki projektu wieloletniej prognozy finansowej

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/277/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/280/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/362/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIII/287/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/384/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/386/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/301/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/391/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/394/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXV/312/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/407/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/409/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVI/323/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/413/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/417/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.

Zarządzenie Nr VII/419/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVII/328/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/425/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/427/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/334/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/433/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXX/341/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/434/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/439/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VIII/4/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VIII/10/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr VIII/32/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2018 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baranów za 2018 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów o udzielenie Wójtowi Gminy Baranów absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2018 roku

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baranów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28 12:57:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-11-30 14:02:01
Odsłon: 4438
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.