Budżet i dokumenty okołobudżetowe

Dokumenty okołobudżetowe - 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/215/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021

Opinie Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Opinie Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/246/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/261/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/265/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/274/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/212/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/228/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/298/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr VII/303/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/310/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/316/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/321/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/260/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/332/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/343/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/274/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/347/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/373/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2017 rok

Uchwała Nr XXXV/311/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Baranów wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2017 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-27 11:03:22
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-11-30 11:29:37
Odsłon: 4591
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.