Budżet i dokumenty okołobudżetowe

Dokumenty okołobudżetowe - 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/107/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/112/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany projektu budżetu gminy na 2016 rok

Opinie Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Opinie Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/112/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/149/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/157/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała nr XV/116/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/161/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/168/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/178/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/186/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/192/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/197/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała nr XIX/144/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) dotycząca informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2016 roku

Zarządzenie Nr VII/207/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/212/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmina na 2016 rok

Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/216/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/220/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/225/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/229/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/233/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/263/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2016 rok

Opinia Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) dotycząca sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Baranów wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu za 2016 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2016 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Urząd Gminy Baranów
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 10:49:34
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-11-24 14:37:22
Odsłon: 4727
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.