Budżet i dokumenty okołobudżetowe

Dokumenty okołobudżetowe - 2015 rok

Zarządzenie Nr VI/730/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr III/15/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/16/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/26/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/36/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/48/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/52/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/54/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/61/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/74/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/81/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/84/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 r.

Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/87/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/96/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/102/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/103/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/110/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/114/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/120/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/143/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Opinia Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) dotycząca sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Baranów wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2015 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Urząd Gminy Baranów
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 10:49:45
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-12-12 11:20:27
Odsłon: 4905
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.