Budżet i dokumenty okołobudżetowe

Dokumenty okołobudżetowe - 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/589/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIII/277/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Opinie Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/280/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/612/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/623/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/290/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/645/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/661/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVII/304/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/671/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVIII/312/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/693/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/318/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/701/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/704/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r.

Uchwała Nr XL/321/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/709/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opinia Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2014 r.

Uchwała Nr XLI/324/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLII/337/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/724/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/727/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLIII/341/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/731/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/736/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VII/6/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VII/8/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VII/31/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Uchwała Nr VII/53/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Baranów wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2014 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Urząd Gminy Baranów
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 10:49:56
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-11-26 10:17:09
Odsłon: 5230
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.