Budżet i dokumenty okołobudżetowe

Dokumenty okołobudżetowe - 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/444/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Opinie Regionalej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/202/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu - Styczeń 2013

Uchwała Nr XXIV/208/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXV/228/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/494/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/234/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/520/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/243/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/542/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr VI/550/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/555/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/578/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/579/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXX/257/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/591/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/597/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXXII/269/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIII/275/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/604/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/640/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Uchwała Nr XXXVIII/310/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Baranów wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2013 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Urząd Gminy Baranów
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 10:50:08
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-12-10 12:51:16
Odsłon: 5022
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.