Historia zmian : Sesja XXVI - 07.06.2013 r.

Data utworzenia:  2024-05-08 14:38:40   Użytkownik:  Jarosław Michna

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXVI/233/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Baranów wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu na 2012 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Baranów za 2012

Uchwała Nr XXVI/234/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/235/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatków za warunki pracy, szczególny sposób obliczania wynagrodzenia...

Uchwała Nr XXVI/236/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baranów

Uchwała Nr XXVI/237/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranów

Uchwała Nr XXVI/238/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baranów stanowiącą akt utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Baranowie

Uchwała Nr XXVI/239/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/2011 Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XXVI/240/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/241/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXVI/242/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.